11 lutego 2013

"Dłonie są kra­job­ra­zem serca "

Całkiem z innego rozdziału, czyli wspomnienia o Janie Pawle II...

Nie chcę dziś nikogo przynudzać, więc jeśli nie macie ochoty czytać to ok, nie obrażę się ;)
Ale tak jakoś w związku z dzisiejszym ogłoszeniem abdykacji Papieża Benedykta XVI powróciłam w swoich myślach do słów Jana Pawła II, bo często wracam do nich w chwilach kiedy wszystko wydaje mi się beznadziejne. Dzisiaj właśnie szczególnie odczuwam tę beznadzieję :( może nie wcale dlatego, że papież postanowił ustąpić z papieskiego tronu, ale dlatego, że cały świat dąży do czegoś dziwnego, czego nie potrafię zrozumieć. Tyle zła szerzy się na każdym kroku, ludzie nawzajem się krzywdzą, człowiekiem przestały rządzić zasady i wartości, ale pieniądz i chęć władzy. Bezrobocie coraz większe i wiem o czym piszę, bo mnie też dopadło pomimo ukończenia studiów wyższych. Za wiele by jednak pisać, ale to wszystko zmierza w złym kierunku i jeszcze dziś taka wiadomość, że papież nie jest dość silny by sprawować urząd w Stolicy Apostolskiej. Jakoś mnie to wszystko razem wzięte przygniotło i odczuwam silną potrzebę przelania moich myśli i słów gdziekolwiek. Przepraszam Was, że akurat tutaj, ale to chyba jedyne miejsce, gdzie mogę to napisać. I poczytałam dziś trochę cytatów Jana Pawła II, którego uważam za autorytet. Chciałabym się tymi cytatami z Wami podzielić, bo uważam, że warto - przynajmniej ja z chęcią często do nich wracam:

"Gdy będzie wam trud­no, gdy będziecie w życiu przeżywać ja­kieś niepo­wodze­nie, czy zawód, niech myśl wasza bieg­nie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym to­warzyszem i który po­maga przet­rwać każdą trudność."

"Nadzieja za­wiera w so­bie światło moc­niej­sze od ciem­ności, ja­kie pa­nują w naszych sercach."

"Więc w mro­ku jest ty­le światła,
ile życia w ot­wartej róży,
ile Bo­ga zstępującego
na brze­gi duszy."


"Więc w tej ciszy uk­ry­ty ja - liść,
os­wo­bodzo­ny od wiatru,
już się nie tros­kam o żaden z upa­dających dni,
gdy wiem, że wszys­tkie upadną."


"Nie ma po­koju bez spra­wied­li­wości, nie ma spra­wied­li­wości bez przebaczenia."

"Miłość mi wszys­tko wyjaśniła,
Miłość wszys­tko roz­wiązała -
dla­tego uwiel­biam tę Miłość,
gdziekol­wiek by przebywała... "


"Tyl­ko miłość może wyk­luczyć używa­nie jednej oso­by przez drugą."

"Niech zstąpi Duch Twój i od­no­wi ob­licze Ziemi.
Tej Ziemi! "


"Dziś człowiek tak często nie wie, co no­si w so­bie, w głębi swej duszy, swe­go ser­ca. Jak często jest niepewny sen­su swe­go życia na tej ziemi. Ogar­nia go zwątpienie, które prze­radza się w rozpacz."

" Czu­jesz się osa­mot­niony. Pos­ta­raj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bar­dziej samotny. "

"Wczo­raj do ciebie nie na­leży. Jut­ro niepewne... Tyl­ko dziś jest twoje."

"Każdy z was młodzi przy­jaciele znaj­du­je też w ży­ciu ja­kieś swo­je Wes­ter­plat­te. Ja­kiś wymiar za­dań, które mu­si podjąć i wy­pełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie wal­czyć. Ja­kiś obowiązek, po­win­ność, od której nie może się uchy­lać. Nie może zde­zer­te­rować. Wreszcie ja­kiś porządek prawd i war­tości, które trze­ba ut­rzy­mać i obronić...!"


Dzisiaj brakuje TAKIEGO papieża ;(

Zostawiam Was z tymi cytatami kochani i pozdrawiam Was bardzo ciepło i serdecznie :)


3 komentarze:

 1. a ja życzę, żebyś się odgniotła od tego przygniecenia ;)
  i jak sama cytujesz: "Nadzieja za­wiera w so­bie światło moc­niej­sze od ciem­ności, ja­kie pa­nują w naszych sercach."
  Trzymaj się :*

  OdpowiedzUsuń
 2. MAsz racje takiego brakuje, ale w historii juz takiego nie bedzie. To byla, albo jest wyjatkowa osoba. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 3. zapraszam po wyróżnienie:) pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń